počet produktů
0
cena nákupu
0 czk(0,00 EUR)
měna: czk
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 107
Dnes: 11413
Týden: 110232
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image
EUR Vlajka meny EUR změna {value}%
USD Vlajka meny USD změna {value}%
DKK Vlajka meny DKK změna {value}%
PLN Vlajka meny PLN změna {value}%
RUB Vlajka meny RUB změna {value}%
PX50 Vlajka meny PX50 změna {value}%

VOP

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku, balné neúčtujeme. Kupující uhradí cenu objednaného zboží a dopravu podle platného ceníku české pošty atp. v případě jiného dopravce.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Po dohodě se zákazníkem v naléhavých nebo nutných případech je možné dodací lhůtu upravit podle přání zákazníka.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že si kupující objednané zboží nevýzvědné, je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s dopravou (poštovné, balné a dopravné).  

Pote co se zásilka vrátí jako nevyzvednuta, bude objednateli doručena e-mailem výzva o zaplaceni nákladu (poštovného, balného a dopravného) a pokutu 200,- Kč za porušení obchodních podmínek. Nebude-li objednatel na výzvu reagovat, bude mu doručena písemná výzva, která bude zpoplatněna další částkou 150,-Kč.

Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským, obchodním a živnostenským zákoníkem v platném znění, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Na zboží v akci nelze uplatnit další slevy. 

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

9) Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující prodávajícímu poskytuje v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, jsou prodávajícím uchovávány zcela v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, po úspěšném splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit na emailové adrese jasminstyl@email.cz 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonního čísla uvedeného na webu.

10) OSTATNÍ INFORMACE 

Všechno uvedené zboží v e-shopu bylo převzato  do nadačního fondu MARIANA HELPS YOU na základě darovací smlouvy od společností JASMIN STYL s.r.o.  IČ: 27174611 a  ALEX INTERNATIONAL CZ, s.r.o. IČ: 25696122. Z prodeje zboží je výtěžek nadačním fondem použit pro účely nadačního fondu. Na základě doručené žádosti nadační fond muže uvedené výrobky také i darovat.

Uvedené společností prohlašují, že výrobky, kterí darováli nadačnímu fondu a jsou nabízené k prodeji nebo darování nadačním fondem, že splňuji požadavky  dle  zákona č. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších  předpisu  a vyhlášky č. 84/2001 Sb ve znění pozdějších  předpisu  o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do věku 3 let.  

 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 

Nadační fond MARIANA HELPS YOU

se sídlem Holandská 2437

272 01 Kladno

IČ: 04835247

zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložka 135


 

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákon
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákon