počet produktů
0
cena nákupu
0 czk(0,00 EUR)
měna: czk
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 13
Dnes: 175
Týden: 2288
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image
EUR Vlajka meny EUR změna {value}%
USD Vlajka meny USD změna {value}%
DKK Vlajka meny DKK změna {value}%
PLN Vlajka meny PLN změna {value}%
RUB Vlajka meny RUB změna {value}%
PX50 Vlajka meny PX50 změna {value}%

Další služby

 

1). Registrace společností v České republice.
 
Otevření společnosti zahraničních osob a povolení k pobytu v České republice.
Nástupem do České společnosti jako jednatel nebo společník je základem pro získání víza na dobu delší než 90 dnů v České republice.
K registracím společností v České republice (s.r.o.) a k přípravě podkladů pro víza (povolení k pobytu), vaše přítomnost v České republice není nutná.
Vše zařídíme na základě plné moci notářsky ověřené a předem podepsané dohody.
Budete-li mít zájem o založení společnosti a získaní pobytu, kontaktujte nás na uvedených kontaktech telefonicky nebo emailem.
Zájemci o založení společnosti (zahraniční osobě) budou sděleny, popřípadě doručeny emailem podrobné informace, potřebné dokumenty, smlouvy, ceny atp.
Založení společnosti po obdržení všech potřebných podkladu včetně překladu trvá do 14 pracovních dnů.
 
2). Návštěva České republiky.
 
Máte zájem navštívit Českou republiku za účelem:
1 - Zdravotním
2 - Obchodním
3 - Kulturním
4 - Návštěva rodiny nebo přátel
5 – Sportovním
6 – Turistika
7 – Studium
8 – Zaměstnání (v současné době problematické, nedoporučujeme volit tuto volbu).
9 – Jiné, ostatní. 
Budete-li mít zájem navštívit Českou republiku za účelem výše uvedeným, kontaktujte nás na uvedených kontaktech telefonicky nebo emailem.
Zájemci o návštěvu po sdělení účelu návštěvy (zahraniční osobě) budou sděleny, popřípadě doručeny emailem podrobné informace, potřebné dokumenty, smlouvy, ceny atp.
Na základě písemné dohody uzavřené před přicestováním do České republiky je možné zajistit kompletní služby (ubytováni v kompletně zařízeném čtyřpokojovém bytě se vším příslušenstvím, průvodce, tlumočení písemné i ústní, půjčení auta, zajištění řidiče, korespondence, jednaní na úřadech atp. stravování je vlastní)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3). Poskytnutí sídla pro vaši společnost.  
 
Nemáte kam zasídlit vaši společnost?
Nabízíme poskytnutí sídla společnosti v naší nemovitosti na Kladně a okolí.
(pouze 20km od hlavního města Praha).
  Vaše adresa sídla bude uvedena v obchodním rejstříku a v živnostenských listech společnosti.
Dle vzájemné dohody, poštu bude možné přeposílat na vámi požadovanou adresu.
Lze dohodnout i vyzvedávání pošty z datových schránek a předaní společnosti v písemné podobě popřípadě zajistit i překlad.
 
Cena služby je od 790Kč/měsíc. Platba předem na celý rok-výrazná sleva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
4).  Zprostředkování obchodu a služeb.
 
Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů, zahraničně-studijních pobytů (například jazykových kurzů,    au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých výtvarných děl a podobně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5).  Velkoobchod a maloobchod .
 
Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli  a prodej tohoto zboží (maloobchod). Obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6). Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím .
 
Poskytování úvěrů oproti zástavě a případný následný prodej zastavené věci (zastavárenská činnost), nákup použitého spotřebního zboží, antikvárních knih a dalších tiskovin a jiného použitého zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod s použitým zbožím).
 
Poznámka: Poskytujeme půjčky oproti vratné zástavě pouze cenných věci movitých i nemovitých s provizi 5% týden (také dohoda). Použité zboží ne vykupujeme a nebereme do zástavy použité oděvy, zboží velkých rozměru atp.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7). Ubytovací služby.
 
Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8). Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí .
 
Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9). Překladatelské a tlumočnické služby.
 
Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodního jednání a jiné komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodního jednání a podobně.
Obsahem služeb není: Tlumočení sloužící potřebám řízení před soudy a správními orgány nebo v souvislosti s právními úkony fyzických a právnických osob, překlady literárních děl jako využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich autory.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10). Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 
Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a podobné služby. Služby organizačně hospodářské povahy, zejména poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů, odkup pohledávek, přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek. Poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy. Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně). Certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11). Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
 
Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení  a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. Doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně). Zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám.
V rámci tohoto činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12). Zasilatelství a zastupování v celním řízení.
 
Zprostředkování přepravy věci z určitého místa do určitého místa, přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky a činnosti s tím spojené, zejména uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, obstarání dokladů (náložného nebo nákladního listu), zajištění naložení a uložení zásilky, doprovod zásilky, vybavení reklamací z přepravy. Zastupování osob v řízení o přidělení celně schváleného určení na základě zmocnění ve formě zastoupení přímého, kdy zástupce jedná jménem a ve prospěch zastoupené osoby. Vyplňování, potvrzování a předkládání celnímu úřadu celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu, nebo žádosti o přidělení jiného celně schváleného určení spolu s potřebnými doklady a poskytování potřebné součinnosti celnímu úřadu v souvislosti s předložením celního prohlášení nebo žádosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
13). Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 
Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice (například činnost energetického auditora), chemii, potravinářství, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství a lesnictví, poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně), podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně. Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, to znamená zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Poradenská činnost v oblasti společenských věd (sociologie, filosofie, historie, demografie, lingvistiky a podobně), v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, vizážistika, barvové poradenství, logopedie s výjimkou klinické logopedie a podobně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
14). Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
 
Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. Mediální zastoupení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15). Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.
 
Činnosti spojené s vypracováváním módních návrhů, zejména ve vztahu k textilu, ošacení, obuvi, šperkům, nábytku a vypracováním návrhů designu všech výrobků. Návrhy estetických úprav interiérů pro různé příležitosti, výkladních skříní, včetně realizace těchto úprav a podobná aranžérská činnost. Činnost modelek (modeling).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
16). Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
 
Poskytování služeb osobního charakteru, zejména činnost seznamovacích a svatebních kanceláří, astrologů, grafologů, kartářek a numerologů, vyhotovování rodokmenů, provoz šaten, práce čističů bot a další služby osobního charakteru. Doprovodné služby (hostesky, společnice a podobně) a poskytování základní pomoci doprovázeným osobám. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména provozování solných jeskyní, veřejných lázní, umýváren, WC, veřejných prádelen a podobně. Poskytování služeb a zakázkových výrob souvisejících s péčí o vzhled osob, zejména líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, vlásenkářství, zhotovování charakterových masek pro divadlo a film a podobně.
Výše uvedené služby se nevztahují na:
-         poskytování kosmetických služeb, manikúra, pedikúra, holičství a kadeřnictví atp. 
-         solárií, poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb.
-         poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
17). Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.
Výše uvedené služby se nevztahují na:
- péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
 
18). Pronájem a půjčování věcí movitých.
 
Pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing, a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků bez obsluhy (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení bez obsluhy, spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných zvířat, zejména hospodářských, bez obsluhy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 19). Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
 
Opravy oděvů a oděvních doplňků, prádla a punčoch, opravy, praní pro domácnost, žehlení prádla, bytového textilu a oděvů všeho druhu, čištění (vyjma chemického) a údržba bytového textilu, včetně koberců. 
Opravy a úschova kožešinových oděvů a kožešinových doplňků, opravy a úpravy koženého zboží a oděvů. Opravy deštníků, slunečníků a opravy a údržba jiného osobního zboží. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 20). Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.

Výroba textilních přízí úpravou a spřádáním bavlněných vláken, vlněných vláken, chemických vláken a ostatních textilních vláken (lněných, jutových, konopných, vigoňových, papírových a podobně), soukáním a úpravou hedvábí, soukáním a tvarováním syntetických a umělých přízí, výroba šicích nití. Výroba tkanin bavlnářských, vlnařských, hedvábnických, lnářských, jutařských, tkanin z chemických vláken a ostatních tkanin. Výroba ložního prádla z různých plošných textilií, dětských zavinovaček, bytových a stolních konfekčních textilních výrobků, zejména prošívaných přikrývek, polštářů a spacích pytlů, bytových kusových textilií (pokrývek, záclon, závěsů, nástěnek, rohožek a podobně), textilních výrobků (ubrusů, ručníků, prachovek, plachet, stanů, pytlů, sáčků z textilního materiálu, padáků, praporů, vlajek a podobně) a textilní galanterie, koberců a podlahových krytin z textilního materiálu, lan, provazů, síťovaných výrobků (rybářských sítí, provazů, kotevních lan a podobně), netkaných textilních materiálů včetně impregnovaných, pletených a háčkovaných materiálů, potažených a ostatních textilií (kordových tkanin pro pneumatiky, dopravníkových pásů, vaty a podobně). Výroba svrchního ošacení (včetně společenských oděvů) vyráběného z tkaných, pletených a háčkovaných textilií a materiálů, a to jak průmyslově, tak formou zakázkové výroby. Výroba pracovního a ochranného ošacení, spodního prádla, punčochového zboží, kožených oděvů a oděvních doplňků (z usně i z imitace), kloboučnických výrobků a oděvních doplňků, klobouků, čepic a ošacení pro sport a volný čas (teplákových souprav, lyžařského oblečení a dalších sportovních oděvů). Výroba kožešinových oděvů, doplňků, pokrývek, předložek a různého zboží z kožešin, umělých kožešin a výrobků z nich. Výroba pletených oděvů, oděvních doplňků a dalšího zboží ručním nebo strojním pletením, výroba háčkovaných oděvů, doplňků, pokrývek, záclon a dalšího zboží. Vyšívání, paličkování, drhání a další rukodělné zpracování textilních materiálů. Aplikace zdobných prvků na oděvy a oděvní doplňky. Malba na textilie, batikování a jiné uměleckořemeslné zpracování textilií a navazující výroba oděvů a dalších výrobků z těchto materiálů. Střihová služba.
Obsahem činnosti není:
-         výroba oděvů, oděvních doplňků a textilního zboží ortopedické povahy
-         konečná úprava textilií (barvení a chemická úprava)
-         spřádání a tkaní azbestových vláken a výroba skleněných vláken
-         zpracování kůží a kožešin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kontakt:  


JASMIN STYL s.r.o.
Holandska 2437
272 06 Kladno
Tel.: +420 312 686 800  
Mobil: +420 604 726 344
Skype: jasminstyl
Email:
info@jasminstyl.cz
www.jasminstyl.cz
www.eshop.jasminstyl.cz